HOTLINE: 0988 091 096 (8 AM -> 5 PM từ Thứ 2 -> Thứ 6)
Giỏ hàng của bạn
 
0 Sản phẩm
 
INDUSTRIAL
V-SOLUTION
 
ICOM Solution
 
 
DONGNAM INC
Thống kê truy cập
Đang online : 2
Số lượt truy cập : 1597697
 
Nhà cung cấp
Website hữu ích

Hưởng ứng mục tiêu số hóa Phát thanh - Truyền hình.

- Phát triển TUNER FM (DSP) - Tuner FM số (Không có phần dao động Analog). Mở ra việc ứng dụng đa dạng sóng FM như cảnh báo giao thông - Bảng LED, Chuyển tiếp tần số các đài trong giao thông...........................

Chọn cấu hình
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 
jQuery(this).corner();
 

HOTLINE: 0988 091 096   [T] 8-3600 2696   [E] nguyenhuans@gmail.com

[Skype] dongnamtech@hotmail.com   [T] 8-3600 2696   [E] advantech@dongnamtech.com.vn

[Skype] nv_huan   [M] 0938 091 096   [E] huan.nguyen@dongnamtech.com.vn